Grįžti atgal

Priklausančiųjų nuo narkotikų ir psichiką veikiančių medžiagų reabilitacijos bendruomenė ir jos tikslai

Apie Agapao reabilitacijos centrą

Pagrindinis reabilitacijos bendruomenės tikslas – padėti žmonėms, priklausomiems nuo narkotikų, alkoholio ir psichoaktyvių medžiagų, ir integruoti juos į socialų gyvenimą. Įgyvendinant bendruomenės tikslus narkomanų sveikimui ir reabilitacijai adaptuota „Daytop“ ir „Dvylikos žingsnių“ programos (lygtinai nuteistų, priklausomų nuo narkotikų ir psichiką veikiančių medžiagų, jaunų žmonių gydymas). Šios programos sukurtos JAV, plačiai taikomos Vokietijoje, Latvijoje ir kitose valstybėse. Pagrindinis „Daytop“ ir „Dvylikos žingsnių“ programų principas – terapinė bendruomenė, kuri padeda keisti vartojančio psichoaktyvias medžiagas žmogaus įpročius ir formuoti sveiko ir blaivaus gyvenimo įgūdžius.

Svarbus programų tikslas – siekti kliento mąstymo, elgsenos ir gyvenimo būdo pasikeitimo. Šiose programose naudojamasi priklausomų nuo narkotikų ir psichiką veikiančių medžiagų gydyme sukauptais metodais ir filosofija. Reabilitacijos trukmė vieneri metai ir daugiau. Programos skirtos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje gyvenantiems asmenims, kurie turi problemų su narkotikų ar alkoholio vartojimu.

Grįžti atgal