Grįžti atgal

Pagrindinės bendruomenės pacientų pareigos

Siekiant išugdyti atsakomybės jausmą bei lavinti sudėtingus bendravimo įgūdžius, tokius kaip vadovo – pavaldinio santykiai, terapinėje bendruomenėje taip pat yra įvestos tam tikros aiškiai apibrėžtos hierarchinės pareigos, kurias turi užimti kiekvienas pacientas.

Viena tokių pareigų yra bendruomenės šeimininkas, kuris turi ganėtinai daug atsakingų užduočių, pvz.: prižiūrėti dienotvarkės ir elgesio taisyklių laikymąsi. Darbo metu jis paskirsto darbus ir patikrina jų atlikimą. Atėjus miego laikui bendruomenės šeimininkas patikrina, ar visi pacientai savo lovose, ir ryte juos dienotvarkėje numatytu laiku prikelia. Šios pareigos vienos savaitės laikotarpiui skiriamos visiems pacientams iš eilės (išskyrus esančius pirmoje fazėje). Užimdamas šias pareigas priklausomasis mokosi būti atsakingas už save ir už kitus, taipogi susidoroti su įvairiomis atsakingų sprendimų reikalaujančiomis situacijomis.

Pačios svarbiausios gydymo metu užimamos pareigos yra bendruomenės prezidento pareigos. Prezidentu gali būti pacientas, esantis antroje arba trečioje reabilitacijos fazėje. Prezidentą renka bendruomenės susirinkimas slaptu balsavimu 2 mėnesiams. Tai labai atsakingos pareigos, nes, kylant konfliktams, prezidentas turi teisę siūlyti nutraukti sutartį su dažnai nusižengiančiu pacientu ir rekomenduoti pašalinti jį iš bendruomenės. Taipogi ginčytinose situacijose prezidento žodis yra lemiamas. Einantis šias pareigas priklausomasis mokosi būti atsakingas už daugelį žmonių, kadangi nuo jo sprendimų labai priklauso terapinėje bendruomenėje besigydančių žmonių gyvenimas. Taip pat prezidentas yra atsakingas už bendruomenės iždą, kurį sudaro pačių bendruomenėje besigydančių priklausomųjų sukaupti pinigai. Šie pinigai yra naudojami bendriems bendruomenėje besigydančių priklausomųjų tikslams – gimtadienių dovanoms ir kitoms šventėms, kultūriniams renginiams ir pan. Dalis šių pinigų tenka virtuvės šeimininkui, kuris už juos turi paįvairinti bendruomenės kasdienį valgiaraštį. Prezidento pareigas užimantis pacientas mokosi atsakingai elgtis su pinigais ir tinkamai planuoti, kaip juos išleisti. Kas mėnesį prezidentas bendruomenei pateikia ataskaitą kaip buvo panaudoti bendri pinigai.

Grįžti atgal