Grįžti atgal

Bendruomenės susirinkimas

Svarbiausius klausimus sprendžia terapinės bendruomenės susirinkimas, kuriame dalyvauja darbuotojai ir besigydantys priklausomieji. Bendruomenės susirinkimas sprendžia pagrindinius bendruomenės veiklos klausimus (pvz., naujo paciento priėmimas, paciento perėjimas į tolesnę gydymosi fazę, bendruomenės prezidento rinkimai ir pan.). Tokie susirinkimai vyksta nustatytu laiku arba atsiradus neatidėliotinam reikalui. Taip pat tokį susirinkimą gali sušaukti prezidentas kilus bet kokiai rimtai problemai – esant svarbiam bendruomenės vidaus taisyklių pažeidimui, kilus dideliam konfliktui ar kitais panašiais neatidėliotinais klausimais.

Paprastai tokių susirinkimų metu sprendimas priimamas kiekvienam bendruomenės nariui išsakius savo nuomonę. Sprendimas priimamas balsuojant darbuotojams ir pacientams balsų dauguma, bendruomenės prezidento nuomonė ir balsas yra lemiamas.

Tam tikrais atvejais bendruomenėje , o jų balsų gali būti daugiau negu darbuotojų. Kadangi personalas yra atsakingas už bendruomenėje vykstančius terapinius procesus, todėl bendruomenės vadovas turi išimtinę teisę pakeisti bendruomenės susirinkimo metu priimtus sprendimus.

Grįžti atgal