Pagalbos linija. Skambinkite: (8- 41) 211 026
Mes bendradarbiaujame su:
Grįžti atgal

Priėmimo tvarka

Priklausomybę turinčių asmenų priėmimas

Priklausomieji nuo narkotikų ir psichiką veikiančių medžiagų (priklausomieji), norintys gydytis bendruomenėje, privalo būti blaivūs – t.y. baigę detoksikacijos (organizmo išvalymo nuo narkotikų metabolitų) kursą. Norintys gydytis priklausomieji į bendruomenę priimami terapinės bendruomenės susirinkimo sprendimu. Šio susirinkimo metu įvertinama kandidato motyvacija gydymui. Tai daroma smulkiai klausinėjant, kodėl priklausomasis nusprendė mesti narkotikus, kodėl nusprendė kreiptis į bendruomenę ir pan. Paprastai priklausomojo motyvacija gydymuisi yra „neigiama“. Tai reiškia, kad priklausomasis ateina gydytis ne todėl, kad vertintų gyvenimą be narkotikų („teigiama motyvacija“), bet tiesiog narkotikų vartojimas sukelia jam tiek skausmo ir problemų, kad narkotikai nebepajėgia jų nuslopinti. Šie dalykai ir paaiškėja pokalbio metu. Todėl yra svarbu įvertinti, ar priklausomojo motyvacija gydymui yra pakankama, ar jis atėjo spaudžiamas vien tik susidariusių rimtų problemų, kurias tikisi atitolinti kurį laiką pabuvęs bendruomenėje.

Priklausomojo motyvacija paprastai vertinama nuo pat pradžių vos tik jis susisiekia su bendruomene: kas rūpinasi jo patekimu į bendruomenę – jis ar labiau jo tėvai, kaip dažnai jis domisi bendruomene, kiek deda pastangų, kad į ją patektų. Po pokalbio su kandidatu bendruomenės susirinkimas nusprendžia, ar kandidatas atrodo motyvuotas gydymuisi ir gyvenimui terapinėje bendruomenėje. Jeigu taip, naujas žmogus priimamas dviejų savaičių bandomajam laikotarpiui. Šis laikas yra skirtas jo artimesniam susipažinimui su bendruomene. Bendruomenė skiria jam globėją – antroje arba trečioje reabilitacijos fazėje esantį pacientą, kuris yra atsakingas už naujoko priežiūrą bei išsamesnį jo susipažinimą su bendruomene. Bandomuoju laikotarpiu naujokas gali įsižiūrėti ir įsijausti į bendruomenės gyvenimą iš vidaus ir galutinai nuspręsti ar jis sutinka su tokiu gydymu. Taip pat bendruomenė gali artimiau susipažinti su nauju žmogumi ir susidaryti nuomonę apie jį.

Po dviejų savaičių bendruomenės susirinkimo metu vėl patikrinamas naujoko noras gydytis ir sprendžiama, ar jis bus priimtas tolesnei reabilitacijai. Priimtas pacientas su bendruomenės vadovu pasirašo sutartį, kurioje įsipareigoja laikytis visų bendruomenės vidaus taisyklių. Sutartyje taip pat numatoma, kad, jei pacientas pats nusprendžia nutraukti gydymą, jis vėl gali kreiptis į bendruomenę pagalbos po pusės metų. Tačiau jeigu jis yra pašalinamas iš bendruomenės už taisyklių pažeidimus, kreiptis į bendruomenę pagalbos jis tegali tik po vienerių metų. Jeigu terapinė bendruomenė ir jos terapinė komanda nepajėgi patenkinti paciento poreikių (pvz., išaiškėja, kad pacientas serga psichikos liga), pacientas nukreipiamas į kitą atitinkamą įstaigą, kurioje jis gali gauti atitinkamą pagalbą.

Grįžti atgal